www.topopslag.nl
RISICO-OPSLAGEN & TRANSPARANTIE

Lineaire en annuïtaire hypotheken
De Nationale Hypotheekbond roept geldverstrekkers op om looptijdrente actief in te voeren voor lineaire en annuïtaire hypotheken.
Op deze manier krijgen consumenten het financiële voordeel van een lagere schuld/woningwaarde verhouding in de vorm van een lagere risico-opslag.
Het verlagen van de risico-klasse zou:
  1. automatisch moeten plaatsvinden als gevolg van periodieke en/of incidentele aflossingen en
  2. op verzoek van de consument moeten plaatsvinden bij het aantonen van een hogere woningwaarde.
Aflossingsvrije hypotheken
Bij aflossingsvrije hypotheken zou dit automatisch moeten gebeuren bij een incidentele aflossing. Bij een aantoonbare waardestijging van de woning zou de consument om het verlagen van de risico-klasse moeten kunnen vragen bij de geldverstrekker.

Hypotheken met een spaar-, leven- of beleggingsdeel
Voor hypotheken met een spaar-, leven- of beleggingsdeel zouden geldverstrekkers in overleg met de consument moeten bepalen of het aanpassen van de risico-opslag wenselijk is. Hierbij kan rekening gehouden worden met eerder ontvangen kortingen en opslagen. Tevens kan de opgebouwde waarde van bank-/beleggingsrekeningen en spaar-/levensverzekeringspolissen meegenomen worden. Een eventueel nadelig effect van een rentedaling op de spaarpremie en daardoor de netto maandelijkse hypotheeklast (ingeval van een spaarhypotheek) moet op individuele basis berekend worden.

Reeds bestaande hypotheken
De hypotheken die in het verleden zijn afgesloten, zouden voor de risico-opslag behandeld moeten worden volgens de afspraken die golden bij aanvang van de hypotheek. 

Jaaropgave
Bij het verstrekken van de jaaropgave zou het wenselijk zijn om de actuele risico-klasse van de klant ten opzichte van de mogelijke risicoklassen weer te geven. 
Tevens zou het voor de klant prettig zijn als deze een aanvullende toelichting ontvangt om zo meer inzicht te geven in de mogelijkheden om in risicoklasse te dalen.