Op deze site treft u de mogelijkheden per geldverstrekker aan om de topopslag te laten vervallen. De antwoorden zijn gegeven door de geldverstrekker zelf, dit is belangrijk omdat in de meeste voorwaarden die verstrekt worden bij een hypotheekofferte de voorwaarden met betrekking tot het vervallen van een topopslag / risicoklasse niet worden benoemd.

Vervallen topopslag geeft rentekorting


Als de woningwaarde stijgt of als de consument een deel van zijn hypotheek heeft afgelost, kan het voorkomen dat de consument in een te hoge risicoklasse cq. marktwaarde klasse (MW) blijft zitten. Hierdoor betaalt de consument onterecht teveel aan rente, terwijl de maandlast eenvoudig te verlagen is. De klant heeft bij het vervallen van een topopslag (lagere risicoklasse) recht op rentekorting.