Laatste update:  2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, indien de klant hiervoor een verzoek indient (incl. recente WOZ) of
  automatisch op renteherziening.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Ja, wij wijzen onze klanten na een extra aflossing op de mogelijkheid van het vervallen van een topopslag.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Niet automatisch, wel op verzoek van de klant door het overleggen van een recente WOZ of taxatierapport.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  De klant mag een WOZ of een taxatierapport aanleveren

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Antwoorden gelden alleen voor ABN AMRO label