Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, indien de hypotheek door een tussentijdse (extra) aflossing in een lagere tariefsklasse valt (automatische risicoklasse daling geldt niet voor periodieke (lineaire of annuïtaire) aflossingen).

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, Aegon brengt hier geen kosten voor in rekening.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee, omdat dit in het nadeel van de klant kan uitpakken.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, de topopslag vervalt na aflossing van de top als gevolg van een extra aflossing.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Ja, op de renteherzieningsdatum na een door ons pro-actief uitgevoerde modelmatige taxatie en bij extra aflossing.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Ja, dit kan op verzoek van de klant en met overlegging van een recente WOZ beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Een recente WOZ beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Nee