Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Niet van toepassing. Wij hebben voor nieuwe klanten alleen NHG tarief. Voor bestaande klanten met een lopende hypotheek die door een verhuizing of verhoging niet meer onder NHG past, rekenen wij 1 opslagtarief.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  N.v.t.

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  N.v.t.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  N.v.t.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  N.v.t.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  N.v.t.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  N.v.t.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  N.v.t.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  N.v.t.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  N.v.t.