Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja, op het einde van de rentevaste periode vervalt de topopslag automatisch. De topopslag vervalt ook bij een tussentijdse aflossing, waarbij een klant verzoekt om het aanpassen van de opslag.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, op het einde van de rentevaste periode vervalt de topopslag automatisch. De topopslag vervalt ook bij een tussentijdse aflossing, waarbij een klant verzoekt om het aanpassen van de opslag.

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee, die vervalt alleen automatisch na afloop van de rentevaste periode.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, daarvoor brengen wij geen kosten in rekening.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee, dat gebeurt niet automatisch.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, op het einde van de rentevaste periode verval de topopslag automatisch. Tussentijdse aanpassing is mogelijk op verzoek van de klant.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Wij leggen op onze website uit wanneer klanten recht hebben op het vervallen van de topopslag tijdens een rentevaste periode. Wij informeren klanten niet actief.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Nee, die vervalt niet automatisch.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Dat is niet van toepassing.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Nee, er zijn geen afwijkende voorwaarden.