Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, dit kan ook tijdens de rentevaste periode
 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Dit zou kunnen op basis van de algemene voorwaarden. Wij hebben echter nog nooit gebruik gemaakt van deze voorwaarde.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, dit gaat automatisch.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Deze vervalt automatisch en de klant wordt hier dan over geïnformeerd.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Ja, na aanlevering van een gevalideerd taxatierapport of een recente WOZ beschikking waaruit de nieuwe waarde blijkt.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Een Gevalideerd taxatierapport of een recente WOZ beschikking.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Nee