Laatste update :2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja, de klant kan in een lagere risicoklasse terecht komen. Dit kan op verzoek van een klant bij aanlevering van een taxatierapport en gebeurt automatisch bij de renteherziening aan het einde van de rentevaste periode op basis van de laatst vastgestelde woningwaarde.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, zie antwoord op vraag 1.

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Dit gebeurt alleen automatisch bij een renteherziening aan het einde van de rentevaste periode. In andere gevallen niet.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  In de praktijk zal dit niet waarschijnlijk zijn. Dit zal immers op verzoek van klant moeten gebeuren (bij aanlevering taxatierapport). Bij het aanvragen van bijvoorbeeld een verhoging is een taxatierapport verplicht. Blijkt de lening dan in een hogere risicoklasse te komen dan komt de topopslag erbij op de gehele lening, dus ook de eerste hypotheek.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Niet automatisch, zie vraag 1 voor de mogelijkheden.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  In principe niet. Bij renteherziening wordt 3 maanden voor de renteherziening een aanbod gedaan aan de klant. Hierbij wordt rekening gehouden met de laatst vastgestelde woningwaarde.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Zie antwoord vraag 1. Dit kan indien de klant de waardestijging met een taxatierapport aantoont.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Een taxatierapport.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Nee