Laatste update: 2018
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Wanneer uit door de klant aangedragen documenten blijkt dat de woningwaarde lager is dan bij ons bekend, kan het voorkomen dat een klant een tariefgroep stijgt wanneer de nieuwe schuld-marktwaardeverhouding daar aanleiding toe geeft. Een eventueel hogere rente gaat pas in bij een nieuwe rentevaste periode, niet tussentijds.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Op initiatief van de klant kan de topopslag vervallen na aflossing van de top.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Bij renteverlening volgt automatisch een herberekening van de schuld-marktwaarde verhouding. Als hieruit blijkt dat klanten naar een lagere tariefgroep kunnen, doen wij dit automatisch. BLG Wonen informeert klanten niet actief tussentijds.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  De topopslag kan na een voldoende waardestijging van de woning vervallen.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Voor de beoordeling of de topopslag kan vervallen is een recent taxatierapport nodig of de meest actuele WOZ-aanslag. Bij gebruik van een WOZ-aanslag waarderen wij de marktwaarde op 85% van de WOZ-waarde. Om een WOZ-aanslag te kunnen gebruiken mag de hypotheek niet hoger zijn dan 75% van de vermelde WOZ-waarde. Is de hypotheek hoger dan is een taxatierapport nodig.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Nee