Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja. Klanten hebben diverse mogelijkheden. Ze kunnen dit te allen tijde aanvragen. Ze kunnen een nieuwe waardebepaling aanleveren. Bij de CB Thuis Hypotheek verlagen we de topopslag automatisch tijdens de rentevaste periode bij een annuïtaire of lineaire hypotheek of bij een extra aflossing.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, op verzoek van de klant en automatisch bij de Thuis hypotheek.

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Op verzoek van de klant of automatisch bij de Centraal Beheer Thuis Hypotheek.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  JA, iedere maand doen we een check en passen het voor klant aan indien van toepassing. De klant krijgt een bevestiging hiervan en betaalt meteen de volgende maand minder.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Ja, op verzoek klant en aantonen waardestijging.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Documentatie alleen bij aantonen waardestijging. Modeltaxatie of taxatierapport.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Ja, de voorwaarden voor het automatisch vervallen van de topopslag verschilt tussen Woonfonds en Centraal Beheer. Bij Centraal Beheer gebeurt dit automatisch (voor de Basis Hypotheek en Plus Hypotheek) tijdens de rentevaste periode. Bij Woonfonds vindt aanpassing plaats aan het eind van de rentevaste periode