Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, bij de Plus Hypotheek. Bij de andere hypotheekvormen komt de topopslag te vervallen op de renteherzieningsdatum.

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, bij de Plus Hypotheek vervalt deze automatisch als de lening door aflossing in een lagere risicoklasse valt. Bij de andere hypotheekvormen wordt de topopslag op renteherzieningsdatum automatisch aangepast.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee
 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, bij de Plus Hypotheek vervalt deze automatisch als de lening door aflossing in een lagere risicoklasse valt. Bij de andere hypotheekvormen wordt de topopslag op renteherzieningsdatum automatisch aangepast.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  De klanten die door aflossing in een lagere risicoklasse terecht komen, krijgen op renteherzieningsdatum automatisch een lagere rente aangeboden. De klanten met een Plus Hypotheek dalen meteen mee als ze door aflossing in een lagere risicoklasse terecht komen. Klanten die door een waardestijging van hun woning in een lagere risicoklasse vallen, moeten zelf actie ondernemen.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Ja, op verzoek klant en aantonen waardestijging.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Een gevalideerd taxatierapport of de meest recente WOZ-verklaring.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Bij de Plus Hypotheek komt de topopslag automatisch te vervallen als de lening door aflossing in een lagere risicoklasse valt. Bij de andere hypotheekvormen komt de topopslag op de renteherzieningsdatum automatisch te vervallen als de lening dan in een lagere risicoklasse valt.