Laatste update: 2016
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja, deze mogelijkheid biedt Florius aan.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja,  deze mogelijkheid biedt Florius aan.

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee, dit doet Florius niet.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, Florius brengt hiervoor geen kosten in rekening.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee, dit doet Florius niet.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Deze vervalt op datum renteherziening automatisch. Gedurende de lopende rentevaste periode kan de klant hierom verzoeken.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Alle Florius klanten worden proactief geïnformeerd, in bijvoorbeeld nieuwsbrieven, over de mogelijkheid van het laten vervallen van topopslag. Via de website wordt de klant hierover ook geïnformeerd. In de hypotheekvoorwaarden is dit expliciet beschreven.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Niet automatisch, de klant kan hiervoor een verzoek indienen bij Florius.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Florius heeft hiervoor een recente WOZ waarde of een recent taxatierapport nodig. De klant mag zelf bepalen of hij een WOZ of taxatierapport aanlevert.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Alle labels kennen dezelfde voorwaarden bij de bovenstaande vragen. De enige uitzondering geldt bij vraag 5. Op dit moment passen de labels van Direktbank en ex-Fortis op renteherziening niet automatisch de risicoklasse aan. Door conversies die gepland staan in 2016 en begin 2017 worden deze labels ondergebracht bij de merken Florius en ABN AMRO. Vanaf dat moment hebben alle klanten dezelfde voorwaarden.