Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, de topopslag vervalt automatisch voor de Elan plus Hypotheek en Woon Bewust Hypotheek.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, Florius brengt hiervoor geen kosten in rekening.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  De topopslag vervalt automatisch en klanten ontvangen daarover bericht.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?
  Ja. Het is mogelijk om door het aanleveren van een taxatierapport, de hoogte van de risicoklasse te wijzigen. Voor de Elan Plus Hypotheek kan dit echter alleen op een renteherzieningsdatum.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Taxatierapport of WOZ-beschikking.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?
  Ja. Hypotrust Comfort, Hypotrust OK en Hypotrust Goede Start kennen geen automatische risicoklassedaling.