Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

  Er zijn twee momenten waarop de topopslag mogelijk kan vervallen. Het eerste moment is tijdens de lopende rentevaste periode (minimaal 6 maanden na passeren van de hypotheek). De klant kan zelf invloed uitoefenen op zijn schuld-marktwaarde verhouding door extra af te lossen of een gestegen woning waarde aan ons door te geven. Mocht er iets gewijzigd zijn, dan moet de klant wel zelf contact met ons opnemen. Op basis van de huidige gegevens wordt de nieuwe bijbehorende opslag of korting bepaalt. Door onze 11 risicoklassen kan de klant met een kleine wijziging al in een lagere risicoklasse terecht komen.

  Het tweede moment waarop de topopslag mogelijk kan vervallen is op het moment van een reguliere renteverlenging. Drie maanden voor het aflopen van de huidige rentevaste periode ontvangt de klant van ons een nieuw aanbod. We maken gebruik van de laatst bij ons bekende marktwaarde van de woning en de actuele schuld. op het moment da deze offerte wordt uitgegeven. In de verlengingsofferte krijgt de klant de hypotheekpercentages aangeboden, inclusief bijbehorende opslagen of kortingen, die horen bij de huidige schuld-marktwaardeverhouding op het moment dat de offerte wordt uitgebracht. In het rentevoorstel voor reguliere renteherziening wijzen we klant nadrukkelijk op het feit, dat als de marktwaarde van de woning is gestegen, de klant een actuele WOZ-waarde of taxatie kan opsturen teneinde zijn schuld-marktwaardeverhouding te laten aanpassen.

  Het is belangrijk om te weten dat deze 11 risicoklassen betrekking hebben op het nieuwe prijsbeleid (hypotheken die 1 mei 2014 zijn afgesloten). Binnen deze 11 risicoklassen spreken we alleen over opslagen of kortingen. Is de hypotheek voor 1 mei 2014 afgesloten, dan is er sprake van het oude prijsbeleid. Binnen dit prijsbeleid zijn er vier risicoklassen: NHG, <60%, 60-80% en >80% schuld-marktwaarde verhouding. Ook binnen het oude prijsbeleid kan de klant in een lagere risicoklasse terecht komen en kan mogelijk de topopslag vervallen. De afstand tussen de verschillende klassen is bij het oude prijsbeleid alleen groter ten opzichte van het nieuwe prijsbeleid. Bij NHG hypotheken vervallen er geen opslagen. In dit tarief zitten geen kortingen of opslagen verwerkt.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

  Gedurende de rentevaste periode is er de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen. Mocht er iets wijzigen dan moet de klant wel zelf contact met ons opnemen. Door onze 11 risicoklassen kan de klant al bij een relatief kleine aflossing of gestegen woning waarde in een lagere risicoklasse terecht komen.

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee, de topopslag vervalt niet automatisch.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee,

  Aan het bepalen en doorvoeren van eventuele wijzigingen zijn geen kosten verbonden.


 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee

  Een gedaalde woningwaarde zou nadelig kunnen zijn voor de klant. Wij voeren deze waardedaling niet door en een eventuele topopslag zal niet (weer) in de rente worden verwerkt.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja

  Als de klant tijdens de lopende rentevaste periode de opslag wil verlagen, dan kan de klant contact met ons opnemen. Op basis van de huidige gegevens bepalen we opnieuw de schuld-marktwaarde verhouding met bijbehorende opslag of korting.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Nee

  Op dit moment informeren wij de klant niet pro-actief als de topopslag mogelijk kan vervallen. Wij zijn bezig om te kijken hoe we de klant pro-actiever kunnen benaderen. Op dit moment wordt er in de verlengingsofferte uitgelegd hoe de schuld-marktwaarde verhouding is berekend op basis van de huidige gegevens. De klant heeft de mogelijkheid om een verhoogde woningwaarde aan ons door te geven. Als er wijzigingen worden doorgevoerd bepalen wij opnieuw de schuld-marktwaardeverhouding en de bijbehorende renteopslag of korting. Door onze 11 risicoklassen kan een klant met een relatief kleine wijziging al aanspraak maken op een lagere opslag of zelfs korting.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Ja

  De topopslag op de rente kan vervallen als de waarde van de woning is gestegen. De klant kan zelf contact met ons opnemen om de schuld-marktwaardeverhouding opnieuw te laten berekenen en eventueel de rente te laten aanpassen. De gestegen woningwaarde kan worden aangetoond met de volgende documenten:

  1: WOZ-beschikking (peildatum niet ouder dan 1 jaar)
  2: Gevalideerd taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden)
  3: ING-Calcasa waarderapport (opvragen via www.ing-intermediairs.nl.)


 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen hebben wij, als het om een woning gaat, de volgende documenten nodig:

  1: WOZ-beschikking (peildatum niet ouder dan 1 jaar)
  2: Gevalideerd taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden)
  3: ING-Calcasa waarderapport (opvragen via www.ing-intermediairs.nl.)

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee

  Binnen ING Bank zijn er geen labels met afwijkende voorwaarden. Voor Westland Utrecht Bank N.V. verwijzen wij u door naar uw contactpersoon bij Westland Utrecht Bank N.V.