Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja


 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja op verzoek van de klant. Dat kan zijn op basis van een lagere schuld of hogere woningwaarde. Voor het aantonen van een hogere woningwaarde is een taxatierapport nodig. 

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee
 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee 

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  In principe wel, in de praktijk niet

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja. automatisch op rente reset datum of op verzoek van de klant direct. Bij einde rentevaste periode passen we de rente automatisch aan op basis van de bij ons bekende gegevens (schuld in verhouding tot de woningwaarde)

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Nee (nog niet)

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Dat is mogelijk. De waardestijging dient de klant dan aan te tonen met een taxatierapport

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Eventueel een taxatierapport in geval van waardestijging, niet in geval van aflossing

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee, wel een afwijkende opslagstructuur