Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja


 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja 

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja
 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee 

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Bij het aanvragen van een verhoging wordt er opnieuw gekeken naar de totale nieuwe lening. Dit kan gevolgen hebben op het risicoprofiel van de oorspronkelijke lening.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, indien dit door de klant aangevraagd wordt.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Nee

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Nee. Alleen indien er een verhoging van de lening verstrekt wordt.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Een verzoek per brief of email.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee