Laatste update: 2016
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja


 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Ja, dat is mogelijk als de lening door de waardedaling in een hogere risico/tariefklasse valt. Bij renteherziening zal dan het bij die klasse behorende tarief worden berekend.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, op renteherzieningsdatum
 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Ja, op renteherzieningsdatum

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Ja, dat is mogelijk als de lening door de waardestijging in een lagere risico/tariefklasse valt. Bij renteherziening zal dan het bij die klasse behorende tarief worden berekend.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Taxatierapport, WOZ-verklaring

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee