Laatste update: 2016
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja


 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, er worden geen kosten in rekening gebracht voor het laten vervallen van een topopslag. Wanneer de hoofdsom t.o.v. de bij ons in het systeem bekende is gedaald en de hypotheek daardoor in een lagere risicoklasse valt wordt de rente automatisch aangepast aan de lagere risicoklasse. Dit is een maandelijks proces.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, wanneer de klant hetzij door reguliere aflossing hetzij door extra aflossing in een lagere risicoklasse valt dan wordt automatisch de rente berekend zoals die op het moment van vastzetten (of passeren) voor die klasse van toepassing was. Dit is alleen van toepassing wanneer de klant naar een lagere risicoklasse gaat en niet bij een evt. waarde daling van de woning.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Nee, door dat het een maandelijks geautomatiseerd proces is worden de klanten niet geïnformeerd dat ze in aanmerking zouden komen voor het vervallen van de topopslag. De klant wordt wel geïnformeerd dat de topopslag is vervallen en dat vanaf dat moment een lagere rente geïncasseerd gaat worden.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  De klant heeft het recht om de waarde van de woning eens in de 5 jaar bij te laten stellen als dat in zijn voordeel is. Indien van toepassing zal de topopslag dan ook meteen vervallen bij de eerste maandelijkse rente incasso na de aanpassing. Door dat de topopslag automatisch wordt verwijderd is de topopslag vaak al vervallen.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Om een nieuwe waarde van de woning vast te laten leggen dient de klant een taxatierapport gevalideerd door het NWWI of de Taxateursunie aan te leveren.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee