Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja, wij bieden deze mogelijkheid aan.


 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, wij bieden deze mogelijkheid aan.
 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  De topafslag kan maandelijks automatisch vervallen als de klant in een lagere risicoklasse terecht komt.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, hiervoor brengt Obvion geen kosten in rekening.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Het vervallen van de topopslag werkt hetzelfde als in alle andere gevallen waarbij de klant in een andere risicoklasse terecht komt.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Sinds juli 2017 informeren we klanten jaarlijks over hoe en hoeveel ze moeten aflossen om in een lagere risicoklasse terecht te kunnen komen.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Ja, als de klant aantoont dat de waarde van de woning is gestegen, dan vervalt de topopslag per de 1e van de maand nadat de waardestijging is aangetoond. De klant kan dit aantonen met een NWWI taxatierapport. Onder bepaalde voorwaarden accepteert Obvion ook een recente WOZ-beschikking.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  NWWI taxatierapport. Onder bepaalde voorwaarden accepteert Obvion ook een recente WOZ-beschikking. De klant hoeft hier geen specifiek aanvraagformulier voor in te vullen.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee, die zijn er niet.