Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja, alleen op renteherzieningsdatum. Dat gebeurt dan automatisch als er tussentijds is afgelost.


 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee, alleen op renteherzieningsdatum.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, maar alleen op renteherzieningsdatum.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Op renteherzieningsdatum wordt er een voorstel gedaan o.b.v. de verlaagde MW klasse

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Ja dat kan. Philips stuurt op verzoek van klant een taxateur. Philips selecteert de taxateur, maar kosten wel voor klant.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Eventueel een taxatierapport van een door Philips geselecteerd taxateur.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nvt, 1 label.