Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja. Er zijn twee momenten waarop de topopslag mogelijk kan vervallen:

  1: Tijdens de rentevaste periode. Wanneer een klant (extra) aflost of wanneer de woning in waarde gestegen is, kan de klant de bank vragen om de risico-opslag aan te passen. Informatie hierover is te vinden op www.rabobank.nl.

  2: Bij renteverlenging. Bij renteverlenging berekent de bank de schuld-marktwaarde verhouding op basis van de laatst bekende woningwaarde. Op basis hiervan ontvangt de klant een nieuw rentevoorstel.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja. Wanneer een klant (extra) aflost of wanneer de woning in waarde gestegen is, kan de klant de bank vragen om de risico-opslag aan te passen. Informatie hierover is te vinden op www.rabobank.nl .

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee, de topopslag vervalt niet automatisch.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee. Aan het bepalen en doorvoeren van eventuele wijzigingen zijn geen kosten verbonden.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee. Wij voeren een waardedaling van de woning niet automatisch door in de risico-opslag tijdens de rentevaste periode.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, Wanneer een klant (extra) aflost of wanneer de woning in waarde gestegen is, kan de klant de bank vragen om de risico-opslag aan te passen. Informatie hierover is te vinden op www.rabobank.nl .

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Ja, bij renteverlenging informeren wij onze klanten over een mogelijke verlaging of het vervallen van de opslag. Tijdens de rentevast periode informeren wij de klanten hier niet pro-actief over, maar kan een klant bij ons wel een verzoek hiervoor indienen.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Ja, wanneer de woningwaarde is gestegen en de klant kan ons dit aantonen met behulp van een recente WOZ waarde of een taxatiewaarde niet ouder dan zes maanden, kan de opslag mogelijk vervallen.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen hebben wij de volgende documenten nodig:

  1: WOZ-waarde (peildatum niet ouder dan 1 jaar) óf
  2: Taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden)

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Antwoorden gelden alleen voor Rabobank hypotheken.