Laatste update: 2016
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Nee

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, wij brengen geen kosten in rekening.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Dit zou kunnen op basis van de algemene voorwaarden. Wij hebben echter nog nooit gebruik gemaakt van deze voorwaarde.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Deze vervalt niet automatisch, maar uitsluitend op verzoek van de klant. De klant kan verzoeken de opslag te laten vervallen. Dit kan op basis van de dan geldende marktwaarde. Deze dient te worden aangetoond middels een recente WOZ beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Nee, dit doen wij niet actief.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  ja, dit kan, maar zoals al eerder aangegeven alleen op verzoek van de klant en met overlegging van een recente WOZ beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Dient te worden aangetoond middels een recente WOZ beschikking of een gevalideerd taxatierapport.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee