Laatste update: 2017 / 2018
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Als de rentevastperiode afloopt wordt de tariefklasse opnieuw vastgesteld op basis van de geïndexeerde marktwaarde. Als de waarde van de woning is gedaald, kan het zijn dat de klant in een hogere tariefklasse valt.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, automatisch per de 1e van de maand, nadat de top via de maandelijkse aflossing of via een extra aflossing is afgelost.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Vanaf het moment dat de lening door een maandelijkse aflossing of een extra aflossing in een lagere tariefklasse valt, wordt de klant pro-actief geïnformeerd dat een lagere rente geïncasseerd gaat worden. De klant hoeft geen actie te ondernemen om van de rentedaling gebruik te maken. Venn Hypotheken verlaagt automatisch de rentevoet en incasseert een lagere rente.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Ja, 

  1: Einde rentevastperiode: automatisch bij renteherziening op basis van de geïndexeerde marktwaarde.
  2: Tijdens de rentevastperiode : als de klant de waardestijging aantoont d.m.v. een gevalideerd taxatierapport, niet ouder dan 6 maanden.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  De topopslag vervalt automatisch als door maandelijkse aflossing of extra aflossing de hypotheek in een lagere tariefklasse valt. Hiervoor hoeft de klant geen documenten aan te leveren. Als tijdens de rentevastperiode aangetoond wordt dat de woning in waarde is gestegen, dient de klant een taxatierapport in te dienen. Het taxatierapport dient gevalideerd te zijn door het NWWI, TVI of de Taxateursunie en mag niet ouder dan 6 maanden zijn.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Nee