Laatste update: 2017 / 2018
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Ja, Vista Hypotheken biedt deze mogelijkheid. Door een aflossing (extra aflossing of reguliere aflossing) kan de opslag vervallen. Ook als de waarde uit een gevalideerd taxatierapport hier aanleiding toe geeft, kan de opslag worden verwijderd.

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, deze mogelijkheid biedt Vista Hypotheken

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Ja, dit doen wij.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Nee, wij brengen hiervoor geen kosten in rekening.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Nee, onder normale omstandigheden niet.

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  Ja, deze vervalt.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Nee, op dit moment (nog) niet.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Ja, als de klant deze aantoont op basis van een gevalideerd taxatierapport. (WOZ beschikking accepteert Vista Hypotheken op dit moment niet)

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Een gevalideerd taxatierapport.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  N.v.t.