Laatste update: 2017
 1. Biedt u de mogelijkheid aan om de topopslag te laten vervallen?
  Woonfonds biedt deze mogelijkheid op zowel de Woongenot Hypotheek, Comfort Lijn en Voordeel Lijn

 2. Biedt u de mogelijkheid om de topopslag te laten vervallen gedurende de rentevaste periode?
  Dit kan ook tijdens de rentevaste periode

 3. Laat u de topopslag AUTOMATISCH vervallen gedurende de rentevaste periode?
  1: De productvoorwaarden van 3 bovengenoemde rentelijnen van Woonfonds voorzien niet in een automatische aanpassing gedurende de rentevastperiode.

  2: De Woongenot Hypotheek wordt automatisch aangepast aan het eind van de rentevastperiode a.d.h.v. de bij Woonfonds bekende marktwaarde.

  3: Voor aanpassing van de risico-opslag tijdens de rentevastperiode Woongenot, Comfort- en Voordeel Lijn ligt het initiatief bij de klant. Deze zal een waardebepaling aangeleverd moeten worden. Vaak zal hiervoor een WOZ-verklaring volstaan.

 4. Brengt u kosten in rekening voor de verwerking van het vervallen van een topopslag?
  Woonfonds kent geen administratiekosten voor omzettingen en of mutaties. Dus ook niet voor het laten vervallen van een topopslag.

 5. Komt er na een waardedaling van de woning weer een topopslag op de rente?
  Niet automatisch, maar mogelijk wel indien een klant op dat moment bijfinanciert, dan zal voor de gehele hypotheek opnieuw de risico-opslagen vastgesteld worden. Omgekeerd geldt dit ook (bij gestegen woningwaarde lagere opslag).

 6. Vervalt de topopslag op de rente na aflossing van de top?
  1: Woongenot Hypotheek: aan het einde van de rentevastperiode automatisch en tussentijds op verzoek klant.

  2: Voordeel- en ComfortLijn: zowel aan einde rentevastperiode als tussentijds op verzoek klant.

 7. Informeert u uw klanten pro-actief indien zij in aanmerking zouden komen voor het vervallen van een topopslag?
  Woonfonds communiceert in nieuwsbrieven en magazine over de mogelijkheden van het laten vervallen van de topopslag. Thans wordt een klantportaal bij Quion ingericht voor de Woonfondsklanten en kan een actievere, persoonlijke benadering opgestart worden.

 8. Vervalt de topopslag op de rente na een waardestijging van de woning?

  Niet automatisch op basis van een (geïndexeerde) waarde van de woning. Het aanpassen van de rente-opslagen gebeurt te allen tijde n.a.v. een verzoek van klant of intermediair en o.b.v. een recente waardebepaling.

 9. Welke documenten heeft u nodig om te kunnen beoordelen of de topopslag kan vervallen?
  Bij financieringen < 80% marktwaarde kan worden volstaan met een actuele WOZ-verklaring (WOZ = Marktwaarde). Voor financieringen >80% MW is een recente waardebepaling vereist.

 10. Zijn er binnen uw organisatie hypotheeklabels die afwijkende voorwaarden hebben bij het vervallen van een topopslag?

  Centraal Beheer heeft in de Thuis Hypotheek een automatische afslag gedurende de rentevastperiode.