Voorbeeldbrieven voor consumenten

Aanpassing risico-opslag

Verzoek: aanpassing risico-opslag met als doel lagere lasten hypotheek

DOWNLOAD .PDF DOWNLOAD .DOCX

Tussentijdse renteaanpassing

Verzoek: tussentijdse renteaanpassing in verband met vervallen van topopslag

DOWNLOAD .PDF DOWNLOAD .DOCX

Voorbeeldbrieven voor adviseurs

Verzoek: vervallen topopslag

Samen onderzoeken of het vervallen van een renteopslag interessant is

DOWNLOAD .PDF DOWNLOAD .DOCX

Tussentijdse renteaanpassing

Verzoek voor tussentijdse renteaanpassing / rentemiddeling

DOWNLOAD .PDF DOWNLOAD .DOCX